- Kajárik Béla – Online marketing vállalkozó - http://kajarikbela.hu -

Már kezdi nem „a farok csóválni a kutyát”…

Napjainkban a folyamatosan fejlődő MLM iparban új trendekre figyelhetünk fel.

Az MLM vállalatok és a termékforgalmazóik közötti kapcsolatban változások jeleit vehetjük észre.

Húsz évvel ezelőtt – az MLM jelenség hazai feltűnésekor – mindenki számára egyértelmű volt, hogy ő senki mást, mint kizárólag csak azt az egy MLM vállalatot képviselheti, amelyikbe beregisztrált. Egy MLM-ező saját vállalkozását pedig gyakorlatilag abban az adott MLM cégben végzett értékesítő és munkatárstoborzó tevékenysége képezte. Ez a szemlélet kezd mostanában szertefoszlani…

Ennek a felfogásnak az alapja a hagyományos vállalati/alkalmazotti modellből származott.  Leginkább a háború utáni népességrobbanási korszakban (1946 – 1964) született generáció tagjai vették természetesnek, hogy az adott cégtől – ahol elkezdtek dolgozni – fognak majd szépen nyugdíjba is menni… Ez volt számukra a megnyugtató és követendő megoldás. Érdekes megfigyelni, hogy az embereknek az MLM vállalatokhoz fűződő viszonyába is ugyanez a szemléletmód „öröklődött” át.

Mára ez a szemléletmód kezd gyökeresen megváltozni. Az egyének kezébe az internetnek köszönhetően hatalmas erejű eszköz került: ez a NAGY ESÉLYKIEGYENLÍTŐ! Így aztán az MLM termékforgalmazók és MLM vállalatuk közötti erőviszonyokban is kezdenek megteremtődni a változtatás feltételei.

Az online technikák segítségével ma már bárki saját műsorát sugározhatja az interneten.  Tetszés szerint alakíthatjuk ki a saját hírközlő csatornánkat az üzeneteink továbbítására és a termékeink, szolgáltatásaink értékesítésére. Természetesen ez a saját üzeneteink  – értékesnek vélt tartalmas „műsoraink” – sugárzására alkalmas csatorna nem képes vetélkedni a közismert TV csatornák népszerűségével, azonban mód van arra, hogy egyfajta jövedelemforrásunkká váljon. Ugyanis, például a laptopunkat használva bárhonnan folyamatos kapcsolatot vagyunk képesek kiépíteni és fenntartani a tőlünk több száz kilométerre élő személyek százaival, sőt ezreivel.

Ezeknek a – minket ismerő és bennünk megbízó – embereknek a NÉVLISTÁJA képezheti vállalkozásunk valódi gazdasági értékét, működő tőkéjét, amelyben hatalmas jövedelemforrások rejlenek.  Ilyen módon tetszés szerint értékesíthetünk szinte bármit, a partnerprogramokban értékesített e-bookjainktól kezdve az MLM termékeken és szolgáltatásokon át egészen az üzleti lehetőségünkig. Ez azonban tényleg egy valódi saját vállalkozás, szemben egy termékforgalmazói MLM hálózat építésével, – amelynek a tulajdonosai sajnos, de nem mi vagyunk…  hiszen ez utóbbi hálózat az MLM vállalatunk birtokában van. 

Amikor beregisztrálunk egy MLM vállalathoz, számos jogunkról lemondunk, mivel a vállalat vezetőinek döntéseire sajnos semmiféle befolyással nem rendelkezünk.  De arra sincs semmi garancia, hogy a jövőben az MLM vállalatunk vezetési politikájában nem következik-e bejelentős változás, és ennek következtében módosulnak például a jutalék kifizetési szabályok (ez utóbbira már számos példát lehetett látni az elmúlt években).

Ez ellen az igazi biztosítékot leginkább a saját névmárkánk [1] és marketing vállalkozásunk létrehozása képes számunkra garantálni. Ebben az esetben valamennyi döntést mi hozhatjuk meg. Egyébként pedig, mindent kezdhetünk elölről…

Ilyenkor felmerül a jogos kérdés: Mindezt mennyire tudják majd a többiek lemásolni?

El kell ismerni azt, hogy az imént bemutatott módszert az emberek tömegei nem fogják tudni lemásolni. Irreális elképzelni azt, hogy emberek ezrei lesznek majd képesek a saját online vállalkozásukat létrehozni, és azzal hozzákezdenek majd egy újfajta névlistát megalkotni.

Azonban mindazokról, akik erre vállalkozni fognak, el lehet majd mondani, hogy egy stabil és igen hatékony jövedelemteremtő módszernek lesznek a birtokosai.

Végül is mindenkire rá van bízva, hogy milyen tevékenységet végez szívesen, és milyen módszerrel akarja felépíteni az MLM vállalkozását:

Az ilyen személyek, a saját értékesítési csatornájuknak köszönhetően, számtalan jövedelemforrás előnyeit fogják majd élvezni a jövőben.

Természetesen ezzel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy kizárólag az internetes módszernek van jövője, a hagyományos MLM pedig működésképtelen a mai körülmények között.  Belátom, hogy nincs értelme ebben semmiféle állásfoglalásnak, hogy mi a „helyes” és mi a „helytelen”… Minden a személyes adottságoktól és hajlamtól függ!  Bárkinek módjában áll a neki leginkább megfelelő megoldást kiválasztani.

Sajnálatos dolog azonban mostanában látni azt, amikor az MLM-ezők először találják magukat szemben az online megoldásokkal [2], és azok igazán elbűvölik őket, és ekkor meghallják a közel húsz éve az üzletben lévő felsővonalbeli szponzoraik véleményét, mondván, hogy „Így NEM lehet csinálni EZT az üzletet!”

Az internet ma már beépült a mindennapi életünkbe, érdemes megtanulnunk, hogyan lehet azt ésszerűen használva, minél jobban a szolgálatunkba állítani.

Természetesen az internet teljesen új helyzetet teremtett az MLM hálózatépítők toborzó tevékenységében is. Közismert tény, hogy az online hirdetési lehetőségeknek köszönhetően igen könnyen fel lehet kínálni az embereknek bármilyen MLM lehetőséget.  A Google és egyéb keresőmotorok segítségével néhány másodperc alatt tucatnyi MLM üzleti lehetőségre lehet rátalálni.

Ezáltal a csatlakozás gondolatával foglalkozók helyzete egyre inkább megnehezedik: Melyik lehetőséget érdemes választaniuk?

Természetesen azt, amelyik teljes mértékben megfelel az adottságaiknak és ahol biztosítottnak látják a szakma műhelytitkainak alapos megismertetését és a legújabb módszerek megtanítását.

 

Az MLM vállalatok és termékforgalmazói közötti kapcsolatrendszerben is alapvető változások vannak kialakulóban.

Az MLM-ezők korábbi alárendelt szerepe kezd megszűnni, és egyenlő felek együttműködési feltételrendszere kezd kialakulni. Sőt azt lehet mondani, hogy ma már a valódi hatalom kezd a termékforgalmazók kezébe átkerülni, mivel szinte korlátlan lehetőségek tárulnak fel előttük.

Míg 15 – 20 évvel ezelőtt az MLM vállalat rendelkezett csaknem valamennyi döntési hatalommal és befolyással, megtiszteltetésnek számított egy adott MLM vállalat termékforgalmazójának lenni, napjainkban viszont, egyre inkább az egyének kezébe került a döntés joga. – és az MLM vállalat érezheti megtiszteltetésnek, hogy egy kiváló hálózatépítő adottsággal rendelkező személy felvállalja a termékei értékesítését.

Hogyan lehetséges ez?

Napjainkban az értékesítésben csak azok a személyek lesznek igazán sikeresek, akik a mai információs dömping következtében döntésképtelen személyek figyelmét magukra tudják vonni és bizalmát képesek kiérdemelni. Ez egy újfajta jövedelemszerző készség, ami elsajátítható. Aki ebben a tekintetben ki tud emelkedni a tömegből, annak nem lesznek megélhetési gondjai a jövőben.

Ez az, amivel ma már mindenkinek érdemes tisztában lennie.  Végeredményben ennek köszönhetően az MLM vállalat és termékforgalmazói közötti kapcsolat is kezd jóval hatékonyabb lenni. És ez egy nagyon jó dolog.

Sajnálatos módon  néhány  MLM vállalat tulajdonosa feljogosítva érzi magát arra, hogy kijelentse: „Ez az én vállalatom, itt az én szabályaim szerint kell mindenkinek  viselkedni, ha ez valakinek nem tetszik, az mehet ahová akar!”

„Kívánatos lenne, hogy az MLM cégtulajdonosok egy modernebb felfogást alakítsanak ki a termékforgalmazóikkal kiépített kapcsolatukban. Magukévá tehetnének egy közvetlenebb és megértőbb hozzáállást, elismerve a termékforgalmazókban rejlő értékeket és több joggal és hatalommal ruházhatnák fel őket. Ez olyan dolgokban is megnyilvánulhatna, mint a jutalékrendszerek alapját képező folyamatos, havonkénti teljesítést igénylő jutalék-fizetési követelmények megszüntetése.” (Mike Dillard)

Tudom, hihetetlennek hangzik, de a hazai MLM piacon is VAN már ilyen cég [3]!

Az MLM híres ÍGÉRETE így szól még ma is: „Építsd fel az MLM hálózatodat, és élvezd a passzív jövedelemszerzés örömeit!”

Azonban az MLM vállalatok termékfogalmazói megállapodásaiban többnyire benne van egy FELTÉTEL: „Mindaddig dolgoznod kell a hálózatodban, ameddig a jutalékodat szeretnéd tőlünk megkapni!”

És ez egy megtévesztés! Hogyan lehet elvárni az emberektől, hogy hozzanak létre egy kiváló vezetőkből álló csapatot, akik mellettük maradnak majd 10 – 15 éven keresztül, amikor a vállalat jutalékrendszere nem teszi lehetővé egy olyan mértékű passzívjövedelem képződését, amiből már valóban jól meg tud élni az illető?

Ha az MLM vállalatok hajlandók lennének egy ilyen lépést megtenni, mindkét fél jól járna. Valójában, ha a termékforgalmazók több jogot kaphatnának, ezzel a vállalatok is csak nyerhetnének. „Minél többet adunk, annál többet kapunk vissza.” – szól a közismert bölcs mondás.

A hazai mintegy 20 éves MLM tapasztalat is azt mutatja, hogy az embereknek kezd elfogyni a türelme amikor látják, hogy még a 10 évnél is több tapasztalattal rendelkező szponzoraiknak sem sikerült  elérniük a teljes anyagi függetlenséget. Kénytelenek folyamatosan tevékenykedni a hálózatukban az előirt kötelező havi teljesítményszintjük előállítása érdekében.

Ezek ismeretében egyáltalán nincs értelme csodálkozni azon, hogy az MLM termékforgalmazók egy része – a több lábon állás filozófiáját magáévá téve – kiegészítő jövedelemforrások után kutat. Az internetes eszközök és módszerek hatékony használatát elsajátítók jó eséllyel vágnak neki e kihívásnak.

Kezd megszokottá válni, hogy egy termék-alapú MLM cégnél (pl. AMWAY, Herbalife, DXN, FLP, stb,)  tevékenykedő  MLM-ező felvállalja egy internetes kommunikációs  munkaeszköz – WEB-konferencia, vagy video-emailküldő szoftvert (Talkfusion, IWOWWE) – MLM rendszerben történő értékesítését. Mások pedig, különféle szolgáltatások MLM-es forgalmazásába fognak bele. Nincs ezen semmi csodálkozni való! Az internetes kommunikációs eszközök  profi felhasználóinak nem jelent gondot akár több MLM-ben való tevékenység és több jövedelemforrással rendelkezés.

Ma már számos online jövedelemforrás közül van lehetőségük választani, amelyek  kevesebb élő munkát igényelnek és jobban megfelelnek a passzívjövedelem előállítási feltételeinek.

Megállapíthatjuk, hogy most 2012-ben az embereknek már módjukban áll számos egyéb tevékenységet végezve is előállítani a jövedelmünket, mint ahogyan azt tehették 10 – 15 évvel ezelőtt. És ez az MLM tevékenységet végzőkről is egyaránt elmondható. 

Amennyiben már neked is sikerült magadévá tenned a több lábon állás filozófiáját, javaslom, hogy alaposan tanulmányozd EZT az INFORMÁCIÓT [4]!  Könnyen meglehet, hogy ez alkalommal az életkörülményeidet alapjában megjavító MEGOLDÁSRA bukkansz majd rá.

 

 “Egy pillanatnyi ösztönös felismerés felérhet egy egész élet tapasztalatával.”

(Oliver Wendell HOLMES)


Kérlek
, hogy – az alábbi hozzászólási lehetőséget kihasználva – mondd el a véleményedet a témával kapcsolatban, valamint hívd fel rá a figyelmét a téma iránt érdeklődő Facebook [5]-os ismerőseidnek is! Ők ezért bizonyára hálásak lesznek Neked!

Ha tetszett Neked ez a bejegyzés, HÁLÁS lennék, ha a “Tetszik” gombra kattintásoddal ezt nekünk is jeleznéd.

Javaslom, hogy iratkozz fel az MLM legújabb irányzatát képviselő – Online – MLM iskola másként gondolkodó és tevékenykedő MLM-ezői számára készített HÍRLEVELEMRE, hogy frissen tájékozódhass a legújabb Online MLM tippekről, eszközökről, megoldásokról és stratégiákról!

Keresztneved (szükséges)*

FIGYELEM:

Ezt a cikket bárki felhasználhatja a honlapján vagy a blogján – egy feltétel mellett – abban az esetben, ha szerzőként feltünteti a nevemet! Kajárik Béla [6]